Missie

B&Z Bouwtechniek Ingenieurs & adviseurs heeft als core-business het ontwerp en engineering van bouwkundige draagconstructies voor gebouwen met als uitdaging om een zo economisch mogelijk constructies ontwerp te realiseren afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever c.q. afnemer

en vooral recht doen aan de architectonische uitgangspunten. Om dit te realiseren moet het constructief ontwerp zo vroeg mogelijk in het totale ontwerp worden ingepast zodat de raadgevend adviseur / constructeur binnen de gestelde randvoorwaarden zijn invloed kan laten gelden met respect voor andere disciplines binnen het proces.
Op deze manier kan een zo breed mogelijke doelgroep gebruik maken en profiteren van onze deskundigheid.
Ons streven is om in voortdurend overleg met alle betrokken partijen te komen tot het ontwerpen en realiseren van economische en efficiƫnte constructies. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Wij nemen graag de tijd voor u om onze manier van werken en de voordelen voor u en uw investeringsplannen te bekijken en toe te lichten.